Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Terapie

Fyzioterapeutické prístupy a koncepty

Súčasťou fyzioterapeutických prístupov a konceptov sú metódy ako AKRÁLNA KOAKTIVAČNÁ TERAPIA (ACT), BABY FIT – BMC, BOBATH KONCEPT, CI TERAPIA, DÉVÉNY TERAPIA, FELDENKRAISOVA METÓDA, FRIEMANOVA METÓDA (SMS), KABATOVA METÓDA (PNF), KALTENBORNOVA METÓDA, METÓDA BRUNKOW, PANat TERAPIA, SYNERGICKO-REFLEXNÁ TERAPIA (SRT), THERASUITE A VOJTOVA METÓDA.

čítať ďalej

Doplnkové fyzioterapeutické postupy

V kombinácii ku konkrétnemu fyzioterapeutickému konceptu sa bežne používajú aj doplnkové postupy ako ELEKTROLIEČBA, MAGNETOTERAPIA, OXYGENOTERAPIA (KYSLÍKOVÁ TERAPIA), SVETLOLIEČBA (laser, biolampa), ULTRAZVUK a VODOLIEČBA (vírivka, hydrokinezioterapia atď.), ktoré môžu byť predpísané lekárom. Obľúbená a rozšírená je i metóda MEDICALCARE TAPING, ktorá podporuje funkčnosť svalov.

čítať ďalej

Prístroje a zariadenia na cvičenie vo fyzioterapii

Súčasťou výbavy mnohých rehabilitačných centier sú aj rôzne druhy prístrojov a zariadení, ktoré majú napomôcť zlepšovaniu pohybovej stránky dieťaťa. Patria k nim napríklad ARMEO, GIGER MD, LOKOMAT, MOTOMED, ROTOPED a rôzne druhy VIBRAČNÝCH PLOŠÍN.

čítať ďalej

Masáže

Súčasťou fyzioterapie sú aj rôzne druhy masáži, ktorých hlavným cieľom je priaznivo ovplyvniť chorobný proces a navodiť obnovu organizmu. V nasledujúcich riadkoch sú popísané hlavne tie, ktoré pôsobia blahodárne na detský organizmus. Napríklad AROMAHOLISTICKÁ MASÁŽ, BOWENOVA MASÁŽ, KLASICKÁ MASÁŽ, REFLEXNÁ MASÁŽ – TERAPIA CHODIDIEL a VARGHA TERAPIA.

čítať ďalej

Prístupy na rozvoj zmyslového vnímania a kognície

Celostné postupy a stimulácie dokážu dieťa na základe senzomotorických podnetov posunúť vo vývinovom rebríčku hlavne po mentálnej stránke. Známe sú predovšetkým tieto: ABA TERAPIA, FLOORTIME, HANDLE PRÍSTUP, METÓDA BHRG, METÓDA FIE, METÓDA INPP, MONTESSORI PEDAGOGIKA, SON-RISE METÓDA, SNOEZELEN TERAPIA a TEACCH PROGRAM.

čítať ďalej

Doplnkové terapie ku kognitívnym prístupom

Neodmysliteľnou súčasťou mentálnej podpory dieťaťa sú aj rôzne doplnkové terapie ako napríklad AROMATERAPIA, ARTETERAPIA, BATESOVA METÓDA, BENAUDIRA, BIBLIOTERAPIA, COLOR TERAPIA, DRAMATOTERAPIA, ERGOTERAPIA, MUZIKOTERAPIA a TYFLOPÉDIA.

čítať ďalej

Terapie pomocou prístrojov

Dnes sú v ponuke mnohé terapie uskutočňované prostredníctvom rôznych prístrojov fungujúcich predovšetkým na základe počítačov. Ponúkajú zlepšenie, či napredovanie vo fyzickej, alebo mentálnej rovine dieťaťa. K takým patrí naprílad BIOREZONANČNÁ FREKVENČNÁ TERAPIA, EEG Biofeedback, EYE GAZE technológia, MFK, REPETIČNÁ TRANSKRANIÁLNA MAGNETICKÁ STIMULÁCIA (rTMS) a SKENAR TERAPIA.

čítať ďalej

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk