Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Projekty a programy

Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

Vďaka Dotácii z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky sme v decembri roku 2017 obdržali finančnú čiastku 10.000, za ktorú sme mohli zrealizovať začiatkom roku 2018 nákup špeciálnych pomôcok od organizácie 3lobit s.r.o. s cieľom zariadenia Snoezelen senzorickej miestnosti v našom pripravovanom Dennom centre.

čítať ďalej

ČSOB nadácia - Zamestnanecký grantový program 2016/2017

Ďakujeme ČSOB nadácii za podporu nášho projektu vo svojom Zamestnaneckom grantovom programe 2016/2017 finančnou čiastkou 2631,95 Eur. Cieľom projektu s názvom "Požičaj a vzdelávaj sa!" - podpora efektívneho vzdelávania detí s ŤZP prostredníctvom špeciálnych pomôcok bolo podporiť efektívne vzdelávanie, rozvíjanie zmyslov a komunikáciu detí s ŤZP prostredníctvom špeciálnych pomôcok vybraných na základe priamej skúsenosti dieťaťa formou zapožičania pomôcky domov.

čítať ďalej

Nadácia SPP - grantový program Opora 2016

V snahe pomôcť a nájsť inovatívne prístupy sme uvítali grantový program Opora 2016 - financovaný Nadáciou SPP, ktorá pomohla dvom deťom s viacnásobným postihnutím pri realizovaní ich individuálnych plánov. Veľmi pekne touto cestou ďakujeme Nadácii SPP za finančnú podporu a zanietenie ľudí, ktorí prostredníctvom nej pomáhajú aj ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii vplyvom svojho zdravotného hendikepu a potrebujú individuálny prístup plný pomoci, tolerancie, lásky, ohľaduplnosti a akceptovania.

čítať ďalej

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk