Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Ostatné CDKL5 organizácie

Oragnizácie v Európe:

Česká           
republika

Írsko

 

Holandsko

Nemecko 

Nemecko

Španielsko

Švajčiarsko

 

Taliansko

Taliansko

Taliansko

Veľká Británia

 

Veľká Británia

 

Organizácie vo svete:
 

 

 

USA

USA

 


Japonsko

 

Kanada

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk