Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Prístroje a zariadenia na cvičenie vo fyzioterapii

Armeo

Lokomat

Rotoped

Giger MD

Motomed

Vibračné plošiny

Terapie označené v zozname podčiarknutím, sú najčastejšie využívané aj pre ľudí s mutáciou CDKL5 génu.

 

Tento materiál je iba informačným a poskytovanie na verejné účely nie je možné bez súhlasu autorov.

Hlavnou myšlienkou je informovať rodičov o terapiách, ktoré sú dostupné nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, aby si mohli urobiť lepší obraz aj o iných, ako medicínskych možnostiach pre ich dieťa. Je tu len informatívny zoznam a stručná charakteristika terapií, ktoré sú potrebné ku komplexnej liečbe. Materiál má poslúžiť na Vašu orientáciu v situácii, kedy riešite, aké terapie sú pre Vaše dieťa najvhodnejšie. Nepodávame presné informácie o tom-ktorom zariadení, lebo terapeut a zariadenie, ktoré vyhovuje jednému dieťaťu a jeho rodičovi, nemusí vyhovovať Vášmu dieťaťu a Vám. Nezabúdajte, že nie sú rovnaké deti, ani rovnaké reakcie na terapiu.

V nasledujúcich riadkoch neočakávajte špeciálny návod ani manuál ako postupovať pri stimulácii Vášho dieťaťa, pretože aj pri deťoch s rovnakou diagnózou sa často významne odlišuje jednak klinický obraz, ale aj genetické predispozície, povaha a bojovnosť. Prosíme Vás, pri výbere verte zdravému úsudku a svojej intuícii a nepresilujte dieťa ani seba. Od žiadnej terapie ani terapeuta neočakávajte zázraky, sú to len schodíky k zlepšeniu fyzického a mentálneho stavu Vášho dieťaťa. 

Zapamätajte si, že základom pre každé dieťa je v prvom rade láska, pocit bezpečia, akceptovanie, socializácia, ale aj určenie hraníc – a to môžeme zabezpečiť my, rodičia. Často si ani neuvedomujeme, že dieťa aj napriek svojmu hendikepu vníma nás aj dianie vo svojom okolí. Aj keď bezprostredne nereaguje na podnety tak, ako to predpokladajú normové tabuľky, je dôležité si uvedomiť, že reakcie každého dieťaťa na naše správanie, napätie, stres sú iné, často nepatrné a je potrebné sledovať, vnímať a správne ich interpretovať. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá aj z hľadiska práce s nimi, aby sa predišlo negatívnym, až agresívnym reakciám.

Uvedomme si, že dieťa je nepopísaná kniha a je na nás, akým obsahom zaplníme jej stránky. U niekoho je progres rýchlejší, u niekoho pomalší, u niekoho sa vývin zastaví príliš skoro. Podstatou je však od začiatku života prepájanie a zapájanie všetkých zmyslov s cieľom dosiahnuť maximálnu možnú funkčnú úroveň naplno rozvinúť svoj potenciál.

 

ARMEO

Armeo je účinným nástrojom pre pacientov, ktorých hlavným cieľom je zlepšenie funkcie postihnutého ramena a ruky po mŕtvici, traumatickom poranení mozgu alebo iných neurologických ochoreniach a úrazoch.

Prepojením na počítač s príslušným softvérovým vybavením poskytuje rehabilitačné cvičenie zamerané na konkrétnu funkciu, prípadne kombináciu funkcií hornej končatiny hravou formou na základe spätnej väzby. Je vybavené mechanizmom zabezpečujúcim jej nastaviteľné odľahčenie potrebné k funkčnému tréningu spolu s rukoväťou citlivou na stisk ruky.

 

GIGER MD

Prístroj GIGER MD je používaný od roku 1984 ako terapeutické zariadenie v liečbe poranení miechy (kvadruplégie a paraplégie), mozgových príhod, mozgovej obrny, Parkinsonovej choroby, roztrúsenej sklerózy a rôznych ortopedických a neurologických ochorení.

Pacient leží uvoľnený v polohe na chrbte, čim sa eliminuje pôsobenie gravitácie, následkom čoho sa znižuje pacientova únava a zvyšuje jeho výkon. Prístroj vytvára trojrozmerný koordinovaný pohyb končatín a trupu, ktorý následne prechádza telom ako špirálová vlna.

Tento prístroj nemá vekové obmedzenia a neželané vedľajšie účinky, bezbolestne lieči všetky úrovne zranení, koriguje skoliotické deformity, zlepšuje funkciu močového mechúra a vnútorností, dýchanie, srdcovocievne funkcie, je prevenciou proti preležaninám, osteoporóze a zlomeninám, zlepšuje kognitívne funkcie a zväčšuje svalovú silu.

Súčasťou zariadenia GIGER MD je aktívna technológia biofeedback za účelom audiovizuálnej stimulácie v kombinácii s koordinovaným pohybom všetkých končatín.

Biofeedback je rýchlou spätnou väzbou o správnosti vykonávaných pohybov. Tú nám poskytuje prepojenie pacienta na terapeutickom zariadení na počítač. Počítač používa svetlo, hudbu, film, ktoré stimulujú pacienta a informujú o správnosti vykonávaného pohybu. Odpovede sa ukazujú pacientovi v digitálnej alebo analógovej forme. V digitálnej podobe je nastavený prah a zakaždým, keď ho pacient prekročí, svetelné alebo zvukové znamenie ho informuje o tom, že uspel. V analógovej forme pacient sleduje hodnoty v elektrických jednotkách, ktoré reprezentujú jeho telesné funkcie ako napr. srdcová frekvencia. Uvedené techniky sa kombinujú. Zariadením Giger MD biofeedback môže pacient natrénovať ovládanie a zmenu problematických funkcií neinvazívnou cestou.

 

LOKOMAT

Terapia s lokomatom sa etablovala ako efektívna intervencia pre zlepšenie chôdze u pacientov s neurologickými poruchami alebo s poruchami chôdze rôznej príčiny.

Lokomat umožňuje roboticky asistovanú chôdzu pomocou elektronicky riadených ortéz po pohyblivom chodníku. Využíva sa u detí a dospelých kedy pomocou závesného systému, robotických ortéz na dolné končatiny a pohyblivého pásu pacient trénuje chôdzové motorické vzorce. Prídavné zariadenia umožňujú vizualizovať výkon pacienta spätnou väzbou a ovplyvňovať priebeh tréningu v reálnom čase.

 

MOTOMED

Ide o liečbu pomocou pohybového prístroja Motomed, ktorá je určená vozičkárom, osobám so zníženou schopnosťou chôdze a osobám dlhodobo pripútaným na lôžko. Zároveň pomáha aj pri DMO, spastických klientoch, ale aj pri problémoch s vyprázdňovaním.

Konštrukcia a funkcia prístroja Motomed umožňuje bezpečne a účinne cvičiť aj v domácom prostredí pričom:

 

ROTOPED

Ináč známy ako stacionárny bicykel umožňujúci precvičenie a komplexné posilňovanie svalových partií dolných končatín. Je vhodný nielen pre udržiavanie kondície, spaľovanie tukov a prevenciu zdravotných komplikácii, ale tiež pri rekonvalescencii po úraze, srdečných príhodách pri ochoreniach kĺbov a svalov. 

 

VIBRAČNÁ PLOŠINA

Ide o prístroj, na ktorom správnym cvičením môžte dosiahnuť posilnenie svalov, zvýšenie celkovej pružnosti a telesnej hybnosti, zlepšenie krvného obehu a posilnenie obehového systému. Výrazne zvyšuje efektivitu cvičenia a stimuluje zároveň vestibulárny systém. Vibrácie vysielané do svalov spôsobujú ich rýchlejšie sťahovanie a tým aj rýchlejšie spaľovanie tukov, chudnutie a pozitívne účinky na posilňovanie.
Systém vibrácií môže byť horizontálny, vertikálny alebo kombinácia oboch.

Priaznivé účinky vibračnej plošiny:

Kontraindikácie:

___________________________________________________________________________________________________________________

Nájsť pre každé dieťa čo najefektívnejší prístup, ktorý by zohľadňoval jeho individualitu, ale aj špecifiká vyplývajúce z jeho diagnózy je dôležitejšie ako konkrétna metóda či metodika. Ľudskosť a vytvorenie vzťahu ostáva naďalej najúčinnejším faktorom v terapeutickom procese a rôzne prístupy sú nadstavbou tohto vzťahu. 

VERÍME, ŽE UVEDENÉ INFORMÁCIE NEBUDÚ ZNEUŽITÉ, ALE POMÔŽU A PRIVEDÚ VÁS K VYTÚŽENÉMU CIEĽU – PODPORE VÝVINU VÁŠHO DIEŤAŤA. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A REŠPEKTOVANIE. UPOZORŇUJEME, ŽE NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ICH NESPRÁVNE POUŽITIE.

Prosíme o nekopírovanie spracovaného dokumentu, ale len šírenie linku našej webstránky, na ktorej je dokument zverejnený. V prípade záujmu použitia informácii z tohto dokumentu nás prosím kontaktujte!

Otázky k vyššie uvedeným informáciám v dokumente nám môžte adresovať na info@cdkl5.sk, v prípade, že Vám budeme vedieť odpovedať, radi poradíme. Vyhradzujeme si však neobmedzený časový horizont na spätné zaslanie odpovede!

 

Spracovali: Ľ. Belinová, A. Mikulec, Z. Rajčániová, J. Skalská

 

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk