Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Ďalšie užitočné informácie

 

Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením

Ide o skupinu rodičov, ktorej hlavným cieľom je zabezpečiť uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením a rovnaké neodňateľné ľudské práva a slobody v záujme ich plnohodnotného a harmonického rozvoja. Rodičom ide o poukazovanie na problémy a potreby týchto detí a ich rodín a občianskou angažovanosťou si trúfajú i aktívne navrhovať a iniciovať potrebné legislatívne zmeny v zdravotnej, sociálnej a školskej oblasti.

 

Zrakový terapeut v Opave 

Očné centrum VIDUM v českej Opave ponúka širokú škálu služieb ohľadne vyšetrenia zraku, jeho korekcie, či prevencie pred zrakovými vadami. Zraková terapeutka Mgr. Pavlína Prymusová sa zaoberá funkčným vyšetrením zraku aj u detí so špeciálnymi potrebami a odporúča pre ne vhodnú formu zrakovej stimulácie. Ide o skupinu rodičov, ktorej hlavným cieľom je zabezpečiť uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom s akýmkoľvek zdravotným znevýhodnením a rovnaké neodňateľné ľudské práva a slobody v záujme ich plnohodnotného a harmonického rozvoja. Rodičom ide o poukazovanie na problémy a potreby týchto detí a ich rodín a občianskou angažovanosťou si trúfajú i aktívne navrhovať a iniciovať potrebné legislatívne zmeny v zdravotnej, sociálnej a školskej oblasti.

 

Kortikálne poškodenie zraku (CVI)

Kortikálne poškodenie zraku (Cortical Visual Impairment - CVI) je forma zrakového postihnutia, ktoré súvisí skôr s mozgom ako očami. Dôležité je tento problém diagnostikovať a zabezpečiť terapeutický vstup náležitých špecialistov. Viac o kortikálnej poruche zraku vám prezradí prehľadne tento prehľadne spracovaný leták od českej organizácie Raná péče.

 

Informačná príručka o skolióze u osôb s Rettovým syndrómom

V českom preklade tejto príručky sú zhrnuté praktické skúsenosti lekárov a rodín. Môžete sa dočítať o príčinách vzniku skoliózy, diagnostike, cvičeniach a terapiách, nechirurgickej a chirurgickej liečbe.

 

Informačná príručka o správnej výžive a trávení u osôb s Rettovým syndrómom 

V príručke sa dočítate o fungovaní tráviaceho traktu, význame jednotlivých druhov živín, výžive pomocou sond/trubíc (napr. PEG). Sú v nej obsiahnuté i príklady jedálničkov, zoznam komplikácií pri kŕmení a tipy na ich nápravu, ako i viac o refluxe, zácpe, nafukovaní a ich liečbe.

 

Ambulantná forma Integrovanej canisterapie

Naše partnerské organizácie - Canis centrum K-7 v spolupráci s rehabilitačným centrom Neurino Vám ponúkajú ambulantnú formu Integrovanej canisterapie. Ide o prepojenie práce fyzioterpaeuta s canisterapeutmi a ich psíkmi formou, cvičenia, polohovania a lízania s ohľadom na individuálne potreby dieťaťa.

 

Muži v pasti - pohled do duše otců dětí s postižením

Výborný článok od MUDr. Jiřího Ježeka vhodný pre mamy a otcov postihnutých detičiek. Na prvý pohľad môže vyznieť trochu drsne, ale pravdupovediac zachytáva realitu, ktorá sa odohráva vo väčšine rodín, kde sa narodí choré dieťa.

   
   
   

 

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk