Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Doplnkové fyzioterapeutické postupy

Elektroliečba

Oxygenoterapia - Liečba kyslíkom

Ultrazvuk 

Magnetoterapia

Oxygenoterapia - Hyperbarická komora  

Vodoliečba - Hydrokinezioterapia

Medicalcare Taping (MTC)     

Svetloliečba - Fototerapia

Terapie označené v zozname podčiarknutím, sú najčastejšie využívané aj pre ľudí s mutáciou CDKL5 génu.

Tento materiál je iba informačným a poskytovanie na verejné účely nie je možné bez súhlasu autorov.

Hlavnou myšlienkou je informovať rodičov o terapiách, ktoré sú dostupné nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, aby si mohli urobiť lepší obraz aj o iných, ako medicínskych možnostiach pre ich dieťa. Je tu len informatívny zoznam a stručná charakteristika terapií, ktoré sú potrebné ku komplexnej liečbe. Materiál má poslúžiť na Vašu orientáciu v situácii, kedy riešite, aké terapie sú pre Vaše dieťa najvhodnejšie. Nepodávame presné informácie o tom-ktorom zariadení, lebo terapeut a zariadenie, ktoré vyhovuje jednému dieťaťu a jeho rodičovi, nemusí vyhovovať Vášmu dieťaťu a Vám. Nezabúdajte, že nie sú rovnaké deti, ani rovnaké reakcie na terapiu.

V nasledujúcich riadkoch neočakávajte špeciálny návod ani manuál ako postupovať pri stimulácii Vášho dieťaťa, pretože aj pri deťoch s rovnakou diagnózou sa často významne odlišuje jednak klinický obraz, ale aj genetické predispozície, povaha a bojovnosť. Prosíme Vás, pri výbere verte zdravému úsudku a svojej intuícii a nepresilujte dieťa ani seba. Od žiadnej terapie ani terapeuta neočakávajte zázraky, sú to len schodíky k zlepšeniu fyzického a mentálneho stavu Vášho dieťaťa.

Zapamätajte si, že základom pre každé dieťa je v prvom rade láska, pocit bezpečia, akceptovanie, socializácia, ale aj určenie hraníc – a to môžeme zabezpečiť my, rodičia. Často si ani neuvedomujeme, že dieťa aj napriek svojmu hendikepu vníma nás aj dianie vo svojom okolí. Aj keď bezprostredne nereaguje na podnety tak, ako to predpokladajú normové tabuľky, je dôležité si uvedomiť, že reakcie každého dieťaťa na naše správanie, napätie, stres sú iné, často nepatrné a je potrebné sledovať, vnímať a správne ich interpretovať. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá aj z hľadiska práce s nimi, aby sa predišlo negatívnym, až agresívnym reakciám.

Uvedomme si, že dieťa je nepopísaná kniha a je na nás, akým obsahom zaplníme jej stránky. U niekoho je progres rýchlejší, u niekoho pomalší, u niekoho sa vývin zastaví príliš skoro. Podstatou je však od začiatku života prepájanie a zapájanie všetkých zmyslov s cieľom dosiahnuť maximálnu možnú funkčnú úroveň naplno rozvinúť svoj potenciál.

 

ELEKTROLIEČBA

Využíva liečebné účinky rôznej elektrickej energie vo forme rozlične tvarovaných impulzov, striedavých prúdov nízkej a strednej frekvencie, vysokofrekvenčného prúdu, elektromagnetickej energie. Je vhodná na liečbu rôznych neurologických, ortopedických, interných a iných ochorení sprevádzaných bolesťou a zvýšeným alebo zníženým svalovým napätím.

Pozitívne:

Kontraindikácie: nestanovená diagnóza, implantované kovové elektródy v prúdovej dráhe, metastatické procesy, gravidita, čerstvé kožné infekcie a defekty kože v mieste priloženia, nesúhlas pacienta, kardiostimulátor, horúčka, kachexia, v oblasti štítnej žľazy a laryngu, stavy po rádioterapii a RTG terapii, porucha citlivosti, TBC ložiská.

 

MAGNETOTERAPIA

Jedná sa o terapiu nízkofrekvenčným pulzným magnetickým poľom, ktorého aplikáciou dochádza k pozitívnym zmenám aktivity niektorých enzýmov a biochemických pochodov. V tkanivách vznikajú slabé elektrické prúdy, na ktoré reagujú ióny obsiahnuté v bunkách, čím dochádza k zmene povrchového elektrického potenciálu buniek, čím sa mení priepustnosť biologických membrán, ovplyvňuje sa transport dôležitých látok do bunky a opačne.

Magnetoterapia je bezpečná fyzikálna metóda na liečenie celej škály ochorení ako je napríklad: DMO, ochorenia svalov (myopatie), zápaly, poruchy spánku (insomnia), vegetatívna dystónia (nerovnováha vegetatívneho nervového systému), zlomeniny novovzniknuté, ale aj staré poranenia, bronchiálna astma, iné pľúcne ochorenia, sínusitídy, ochorenia tráviaceho systému, atopický ekzém, alergické kožné ochorenia...

Kontraindikácie: tehotenstvo, kardiostimulátor, hyperfunkcia a zvýšená funkcia štítnej žľazy, akékoľvek krvácavé stavy, hemofília, ochorenia hypothalamu a hypofýzy, ťažké pliesňové ochorenia, akútne vírusové ochorenia, akútna tuberkulóza, zhubné nádory (i v minulosti), psychózy, záchvatové neurologické ochorenia.

 

MEDICALCARE TAPING (MTC)

Vychádza zo základnej myšlienky, že k udržaniu zdravia a jeho znovuobnovenia sú dôležité pohyb a svalová aktivita. Svaly nie sú dôležité len pre pohyb, ale tiež pre fungovanie krvného a lymfatického obehu a udržanie telesnej teploty. Existujú zdravotné problémy, pri ktorých je potrebné podporiť funkčnosť svalov bez toho, aby bola obmedzená ich pohyblivosť, no súčasne zabezpečiť proces ich obnovy – regeneráciu. K tomu boli vyvinuté tejpingy, ktorých význam spočíva predovšetkým vo zvýšenej cirkulácii krvi priamo pod nimi a následné zvýšenie látkovej výmeny.

Účinky medicalcare tapingu:

Viac informácii nájdete tu: www.mtc-tejping.cz , www.mtc-taping.sk

 

OXYGENOTERAPIA – LIEČBA KYSLÍKOM

Oxygenoterapia ako liečebná a regeneračná metóda je založená na inhalovaní zvýšenej koncentrácie kyslíka (až do 85 %). Zjednodušene povedané, vdychuje sa zvlhčený kyslík, ktorý je vyrábaný kyslíkovým koncentrátorom. Tento prístroj separuje kyslík z okolitého vzduchu (kde je ho len 21 % + 78 % dusíka + iné plyny) a separovaný kyslík sa potom inhaluje pomocou kanyly (nosných okuliarov) alebo nosovo-ústnej masky.

Zvýšením koncentrácie kyslíka vdychovaného vzduchu dochádza automaticky k navýšeniu koncentrácie kyslíka v krvi a k jeho efektívnejšej distribúcii ku tkanivám. Niektoré zdravotné problémy ako poruchy pamäte, zníženie výkonu, spomalené reakcie, kvalita zraku a sluchu, migrény alebo predčasné starnutie sú často dávané do súvislosti s nedostatočným prekrvením organizmu. Zvýšením dávky kyslíka tkanivám sa zlepšuje účinok obranných mechanizmov a urýchľuje sa regenerácia organizmu. K ďalším plusom kyslíkovej terapie patrí zlepšenie látkovej výmeny, posilnenie imunity, očista od toxínov, spomalenie procesu starnutia, zníženie nepriaznivých dôsledkov nevhodného životného štýlu, priaznivý vplyv na liečbu ochorení centrálnej nervovej sústavy, kardiovaskulárneho systému, dýchacej sústavy, tráviacej sústavy, urologického a gynekologického systému a pohybového aparátu, pôsobí liečebne aj preventívne pri nádorových ochoreniach a zmierňuje nežiaduce účinky užívania liekov.

Pozor pri epilepsii, pokročilej ateroskleróze, odlupovaní sietnice, pokročilej vredovej chorobe žalúdka.

 

OXYGENOTERAPIA – HYPERBARICKÁ KOMORA

Je to tiež oxygenoterapia (HBO), ktorá však prebieha v hyperbarickej komore plnenej kyslíkom, kde klient nevdychuje žiadnu vzduchovú zmes (bežný vzduch obsahuje 78 % dusíka a 21 % kyslíka + rôzne iné plyny), ale čistý kyslík pri tlaku 0,7 až 1,3 baru. Takto stúpa obsah kyslíka v tele až na 25-násobok. Týmto sa prekonajú blokády prívodu kyslíka k dôležitým telesným systémom a aktivujú sa početné funkcie.

Komora spĺňa všetky kritéria modernej terapie. Úspešnosť liečby závisí od presne určenej diagnózy, ktorú určí odborný tím lekárov a následne navrhne počet sedení, ktoré musí klient absolvovať.

 

SVETLOLIEČBA – FOTOTERAPIA

Terapie svetlom využívajú liečebné účinky infračerveného alebo ultrafialového žiarenia. Ide o známu metódu využívanú už v pôrodniciach pri deťoch s novorodeneckou žltačkou, kedy sa ožiarením rozkladá bilirubín na látky rozpustné vo vode, ktoré sa môžu potom vylúčiť z tela von. Pri fototerapii je potrebné klientovi zakrývať oči. Nežiadúce účinky sú zriedkavé, ale pri veľmi intenzívnom používaní sa môžu objaviť vyrážky, strata vody, niekedy aj redšia stolica, pretože v niektorých prípadoch dochádza k intenzívnejšiemu prečisteniu organizmu.

Fototerapia spočíva v každodennom pôsobení veľmi silného celospektrálneho svetelného zdroja (tu patrí aj slnko), kedy tkanivo ľudského organizmu pohlcuje svetelnú energiu a tak vyvoláva v bunkách fotochemické reakcie. Využíva sa hlavne pre svoje protizápalové, biostimulačné a analgetické účinky.

Terapia LASEROM využíva opakované impulzy úzkeho zväzku monochromatického svetla s prienikom aj do hlbších častí tkanív. Pôsobí na rôznych úrovniach organizmu – na humorálnej (tvorba ATP, ovplyvňuje homeostázu), membránovej, bunkovej a tkanivovej. Medzi jeho pozitíva patrí to, že v niektorých prípadoch pôsobí ako analgetikum, má výrazný protizápalový a protiopuchový účinok, zvyšuje prekrvenie, regeneruje tkanivá a podporuje ich metabolizmus a iné.

Laseroterapia sa využivá napríklad pri:

Pozor: epilepsia, gravidita, horúčkovité stavy, zhubné nádory. Neožarovať semenníky, štítnu žľazu a očí.

Pri terapii BIOLAMPOU  v prípade zdravotných ťažkostí sa priamo ožiari problémové miesto polarizovaným svetlom z lampy, pri ktorom ide o uvoľnenie mäkkých tkanív a prinavráti tak bunkám tela ich pôvodnú funkciu. Následne kolorterapiou (po založení vhodného farebného filtra na lampu) sa ožiarí časť tela súvisiacu s ochorením a tým stimuluje organizmus zvnútra k rýchlejšiemu uzdraveniu.

 

ULTRAZVUK

Princípom je premena elektrickej energie vysokofrekvenčných prúdov na teplo a mechanickú energiu v ožarovanom tkanive – mikromasáž tkaniva a baktericídny účinok. Ultrazvuk je pozdĺžne vlnenie častíc hmotného prostredia s frekvenciou vyššou ako 20 000 Hz – na terapiu sa využíva frekvencia od 0,8 do 3 MHz. Účinky: mechanické – tlakové zmeny v molekulách tkaniva, tepelné – zvýšenie metabolizmu v tkanive a tým tíšenie bolesti a uvoľnenie spazmy svalov, fyzikálne – zlepšenie regeneračných schopností tkaniva, chemické a biologické – má baktericídny účinok, čo spôsobuje hynutie mikroorganizmov.

Indikácie: posttraumatické stavy, svalové kontraktúry, jazvy, myalgie, reumatické ochorenia, CC a CB syndróm, lumboischiadický syndróm, akútne lumbago, artrózy, ischias, M. Bechterev.

Kontraindikácie: oblasť rastových štrbín u detí, stav po totálnej endoprotéze, kardiostimulátor, gravidita, menštruácia, krvácavé stavy, tromboembolická choroba a varixy, v oblasti štítnej žľazy a hlavy.

 

VODOLIEČBA - HYDROKINEZIOTERAPIA

Hydrokinezioterapia predstavuje modernú metódu liečby, predovšetkým chronických ochorení s využitím terapeutickej aplikácie pohybu a vodného média. Vodné prostredie svojím odporom, ktorý kladie pohybujúcim sa končatinám, znemožňuje prudké pohyby, brzdí ich bez toho, aby obmedzilo rozsah pohybu v kĺboch. Všetky tieto okolnosti sa prejavujú ako pozitívne faktory pre zaradenie cvikov vo vode – cielené na svalové skupiny jednostranne namáhané, zaťažované v dennom živote, alebo oslabené na zväčšenie rozsahu pohybu kĺbu. Liečivé účinky cvičenia vo vode sú predovšetkým zmiernenie bolesti, svalová relaxácia, zlepšenie alebo udržanie rozsahu pohybu kĺbov, reedukácia funkcie postihnutých svalov, zlepšenie cirkulácie, strata strachu z funkčných aktivít, udržanie a zlepšenie rovnováhy, koordinácie a postoja.

___________________________________________________________________________________________________________________

Nájsť pre každé dieťa čo najefektívnejší prístup, ktorý by zohľadňoval jeho individualitu, ale aj špecifiká vyplývajúce z jeho diagnózy je dôležitejšie ako konkrétna metóda či metodika. Ľudskosť a vytvorenie vzťahu ostáva naďalej najúčinnejším faktorom v terapeutickom procese a rôzne prístupy sú nadstavbou tohto vzťahu. 

VERÍME, ŽE UVEDENÉ INFORMÁCIE NEBUDÚ ZNEUŽITÉ, ALE POMÔŽU A PRIVEDÚ VÁS K VYTÚŽENÉMU CIEĽU – PODPORE VÝVINU VÁŠHO DIEŤAŤA. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A REŠPEKTOVANIE. UPOZORŇUJEME, ŽE NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ICH NESPRÁVNE POUŽITIE.

Prosíme o nekopírovanie spracovaného dokumentu, ale len šírenie linku našej webstránky, na ktorej je dokument zverejnený. V prípade záujmu použitia informácii z tohto dokumentu nás prosím kontaktujte!

Otázky k vyššie uvedeným informáciám v dokumente nám môžte adresovať na info@cdkl5.sk, v prípade, že Vám budeme vedieť odpovedať, radi poradíme. Vyhradzujeme si však neobmedzený časový horizont na spätné zaslanie odpovede!

 

Spracovali: Ľ. Belinová, A. Mikulec, Z. Rajčániová, J. Skalská

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk