Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Darujte 2% z dane

Pre choré detičky je niekedy tak ťažké naučiť sa bežné veci, ako pre nás zdravých sa naučiť lietať. Obyčajné prehĺtanie, načiahnutie ruky, sadnutie, či postavenie sa je pre nich obrovská drina, ktorá vyžaduje veľa trpezlivosti, času, námahy a financií. Preto pomôžte naším deťom vzlietnuť a prekonať samých seba. Darujte 2% z Vašich daní na pomoc pre choré deti a ich rodiny!

Finančné prostriedky vyzbierané prostredníctvom 2% využije občianske združenie CDKL5 Slovakia na plnenie svojich cieľov, medzi ktoré patrí predovšetkým pomoc a podpora rodín a ľudí s genetickým ochorením CDKL5, resp. iným závažným telesným, mentálnym, metabolickým, genetickým, či onkologickým ochorením. Tiež ich plánuje použiť na podporu výskumu tohto zriedkavého ochorenia a zvyšovanie informovanosti o ňom, ako aj na organizovanie vzdelávacích kurzov, seminárov a organizovanie akcií pre zasiahnuté rodiny. Bližšie o presnom použití finančných prostriedkov Vás budeme informovať na našej webstránke.

Údaje o našom občianskom združení

Obchodné meno alebo názov: CDKL5 Slovakia
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Guothova 2/E, 831 01 Bratislava
IČO: 42413974

Tlačivá k poukázaniu 2%

Vyhlásenie  s vyplnenými údajmi CDKL5 Slovakia

Potvrdenie o zaplatení dane       

Postup a informácie k darovaniu 2%

do 15. februára 2017 
Zamestnanec, ktorý si nepodáva sám daňové priznanie musí doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie "Potvrdenia o zaplatení dane" zamestnávateľovi (mzdovej účtovníčke). Následne zamestnanec vyplní "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane", ktorého prílohu tvorí "Potvrdenie o zaplatení dane" od zamestnávateľa. Takto vyplnené tlačivá zamestnanec odovzdá DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne alebo poštou).

do 31. marca 2017
Fyzická osoba (napr. živnostník), ktorá si podáva daňové priznanie sama, musí podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť "Vyhlásenie", ktoré je súčasťou daňového priznania nasledovne:
1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A – pre daňovníka, ktorý mal príjmy len zo závislej činnosti podľa §5 zákona č. 595/2003 Z.z.
VIII. ODDIEL–VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 5
2. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B – pre daňovníka, ktorý mal príjmy podľa §5 až §8 zákona č. 595/2003 Z.z.
XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 10
3. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 8 alebo v prílohe na strane 10

Právnické osoby poukazujú v roku 2017 1%.
Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2. 

do 30. apríla 2017 
Daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ musia doručiť "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane", ktorého prílohu tvorí "Potvrdenie o zaplatení dane" od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne alebo poštou).

Pre bližšie informácie o postupe pri poukázaní 2 % z daní na naše združenie kontaktujte prosím Alexandru Mikulec, tel. +421 908 763 003, e-mail: info@cdkl5.sk 

ĎAKUJEME! 

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk