Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Darujte 2% z dane

Vďaka Vašim 2% z dane môžeme robiť stále viac a viac pre deti, ktoré nedostali do vienka zdravie, ale ťažké diagnózy. I Vy môžete pomôcť chorým detičkám, ktoré sú krehké a zraniteľné ako kvietky na lúke, avšak v každom z nich je čosi vzácne ukryté. Práve Vaše 2% z dane môžu uľahčiť život týchto rodín, aby mali možnosť dať svojim deťom aspoň časť toho, čo potrebujú. Postup a potrebné formuláre ako darovať 2% z dane na naše združenie nájdete v nasledujúcich riadkoch.

Tlačivá k poukázaniu 2%

Vyhlásenie  s vyplnenými údajmi CDKL5 Slovakia
editovateľné Vyhlásenie 
s vyplnenými údajmi CDKL5 Slovakia

Potvrdenie o zaplatení dane 
editovateľné Potvrdenie o zaplatení dane

Riadky vo Vyhlásení, príp. Daňovom priznaní treba vyplniť nasledovne:

IČO: 42413974
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno alebo názov: CDKL5 Slovakia
Sídlo: Guothova 2/E, 831 01 Bratislava

Na čo nesmiem zabudnúť, ak chcem darovať 2% zaplatenej dane v roku 2019?

do 15. februára 2019
Zamestnanec, ktorý si nepodáva sám daňové priznanie musí doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie "Potvrdenia o zaplatení dane" zamestnávateľovi (mzdovej účtovníčke). Následne zamestnanec vyplní "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane", ktorého prílohu tvorí "Potvrdenie o zaplatení dane" od zamestnávateľa. Takto vyplnené tlačivá zamestnanec odovzdá DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne alebo poštou).

do 31. marca 2019
Fyzická osoba (napr. živnostník), ktorá si podáva daňové priznanie sama, musí podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť "Vyhlásenie", ktoré je súčasťou daňového priznania nasledovne:
1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A – pre daňovníka, ktorý mal príjmy len zo závislej činnosti podľa §5 zákona č. 595/2003 Z.z.
VIII. ODDIEL–VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 5
2. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B – pre daňovníka, ktorý mal príjmy podľa §5 až §8 zákona č. 595/2003 Z.z.
XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 10
3. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na strane 8 alebo v prílohe na strane 10

Právnické osoby poukazujú v roku 2019 1%.
Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2. 

do 30. apríla 2019 
Daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ musia doručiť "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane", ktorého prílohu tvorí "Potvrdenie o zaplatení dane" od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne alebo poštou).

Pre bližšie informácie o postupe pri poukázaní 2 % z daní na naše združenie kontaktujte prosím Alexandru Mikulec, tel. +421 908 763 003, e-mail: info@cdkl5.sk 

Finančné prostriedky vyzbierané prostredníctvom 2% využije občianske združenie CDKL5 Slovakia na plnenie svojich cieľov, medzi ktoré patrí predovšetkým pomoc a podpora rodín a ľudí s genetickým ochorením CDKL5, resp. iným závažným telesným, mentálnym, metabolickým, genetickým, či onkologickým ochorením. Tiež ich plánuje použiť na podporu výskumu tohto zriedkavého ochorenia a zvyšovanie informovanosti o ňom, ako aj na organizovanie vzdelávacích kurzov, seminárov, organizovanie akcií pre rodiny detí so zdravotným znevýhodnením a prevádzkovanie denného centra. Bližšie o presnom použití finančných prostriedkov Vás budeme informovať na našej webstránke.

 

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk