Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Čo je CDKL5 ochorenie

CDKL5 je zriedkavé genetické ochorenie vyskytujúce sa na X chromozóme, ktoré ústi do veľmi skorého nástupu ťažko kompenzovateľných záchvatov a vážneho poškodenia vývoja centrálnej nervovej sústavy (CNS).

Napriek tomu, že denne pribúda počet diagnostikovaných detí, ako i dospelých, patrí mutácia CDKL5 génu medzi zriedkavé genetické ochorenia.

CDKL5 gén zabezpečuje produkciu CDKL5 proteínu, ktorý je nevyhnutný pre normálny, zdravý vývoj mozgu. Vieme zatiaľ len málo o presnej funkcii tohto proteínu, napriek tomu sa zistilo, že pravdepodobne hrá rolu pri regulovaní aktivity aj iných génov, ako napr. MeCP2 génu (jeho mutácia zapríčiňuje Rettov syndróm).

CDKL5 proteín sa správa ako kináza, čo je enzým, ktorý mení aktivitu ďalších proteínov naviazaním kyslíka a atómov fosfátu (fosfátová skupina) na špecifických pozíciách. Výskumníkom sa však doteraz ešte nepodarilo zistiť, ktoré proteíny sú ovplyvňované CDKL5 proteínom.

Presná úloha proteínu CDKL5 ešte nie je známa, ale plní dôležitú úlohu vo vývine mozgu a tiež úzko súvisí s funkciu proteínu MECP2 spojeného s Rettovým syndrómom. Okrem toho sa zdá, že proteín CDKL5 môže byť mimoriadne dôležitý pre vývin mozgu od veku prvých niekoľkých týždňov života, keďže štúdie ukazujú, že v určitých oblastiach mozgu sa jeho prítomnosť zvyšuje.

Väčšina detí s mutáciou CDKL5 génu trpí epileptickými záchvatmi už od prvých mesiacov života. Väčšina z nich nevie chodiť, rozprávať ani sa samostatne nakŕmiť, množstvo z nich je pripútaných na vozík a zavislých od pomoci druhých vo všetkom. Veľa z detí trpí skoliózou, zrakovým postihnutím, senzorickými problémami a rôznymi gastrointestinálnymi ťažkosťami. Dnes už vieme aj o ďalších symptómoch tohto ochorenia, od ktorých môže závisieť stav a schopnosti dieťaťa.

Tu je zoznam najobvyklejších symptómov, pričom je však dôležité uvedomiť si, že každé dieťa je iné, a preto sa vyskytuje široké spektrum stupňov závažnosti ochorenia a jeho prejavov, od mierneho stupňa až po najzávažnejšie:

Zdroj: www.curecdkl5.org

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk