Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Priatelia

Všetkým, ktorí nás podporujú a pomáhajú nám, patrí veľké ĎAKUJEM!

Preklad anglických textov na webstránke a v projektoch:

Lucia a Donald Spatz

Korekcia odborného textu na webstránke:

MUDr. Gabriela Nagyová

Korekcia textu na webstránke:

Katarína Veneniová
Jana Gašparíková

Dizajn, grafika a tvorba loga:

Jozef Dubovský

Autor projektov a niekoľkých odborných textov na webstránke:

Ľudmila Belinová

Pomoc s fundraisingom a organizáciou charitatívnych akcií:

Linda Trokanová
Miriam Akurátna
Miroslava Bajtošová
Iveta Palasthyová
Katarína Bacigalová

Materiálna pomoc - veľkorozmerný papier pre deti na arteterapiu a svojpomocne zhotovené výrobky na vianočný charitatívny bazár:

Veronika a Martin Bednárovci

Dobrovoľníci:

Veronika Hladíková
Monika Nemcová
Dominika Zimányiová
Mária Balážová
Petra Verešová

 

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk