Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Sponzori

Všetkým, ktorí nás podporujú a pomáhajú nám, patrí veľké ĎAKUJEM!

  podpora a pomoc pri charitatívnych akciách
  organizátor mnohých charitatívnych akcií, pri ktorých zamestnanci aktívne pomáhajú
  grafika charitatívneho kalendára
    organizátor mnohých charitatívnych akcií, pri ktorých zamestnanci aktívne pomáhajú
  podpora prostredníctvom darovania svojich produktov pre potreby našich detí

podpora prostredníctvom predaja charitatívneho kalendára 

finančná podpora nášho projektu vzdelávania zdravotného personálu Kliniky detskej neurológie v DFNsP v oblasti konceptu Bazálnej stimulácie
   
   

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk