Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Sponzori

Všetkým, ktorí nás podporujú a pomáhajú nám, patrí veľké ĎAKUJEM!

Podpora a pomoc pri charitatívnych akciách

Organizátor mnohých charitatívnych akcií, pri ktorých zamestnanci aktívne pomáhajú

Grafika charitatívneho kalendára a ďalších grafických prvkov na webstránku

Organizátor mnohých charitatívnych akcií, pri ktorých zamestnanci aktívne pomáhajú

Podpora prostredníctvom darovania svojich produktov pre potreby našich detí

Podpora prostredníctvom predaja charitatívneho kalendára

Finančná podpora nášho projektu vzdelávania zdravotného personálu Kliniky detskej neurológie v DFNsP v oblasti konceptu Bazálnej stimulácie

Bezplatné poskytnutie priestorov na sobotné posedenia rodičov s psychológom, ktoré organizujeme raz mesačne

Organizátor mnohých charitatívnych akcií, pri ktorých zamestnanci aktívne pomáhajú

Finančná podpora našej činnosti s deťmi s viacnásobným postihnutím a ich rodinami.

Organizátor mnohých charitatívnych akcií, pri ktorých zamestnanci aktívne pomáhajú

 

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk