Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Žiadosť o POMOCŽiadateľ týmto udeľuje výslovný súhlas podľa ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti občianskeho združenia CDKL5 Slovakia a priložených dokumentoch.

Tieto osobné údaje budú občianskym združením CDKL5 Slovakia spracované v zmysle zákona po celú dobu existencie občianskeho združenia CDKL5 Slovakia a ďalej po dobu, po ktorú podľa platnej právnej úpravy trvá povinnosť uchovávať dokumentáciu občianskeho združenia CDKL5 Slovakia po jeho zániku.

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk