Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Naše ciele

    

Poslaním a cieľom združenia je pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru ľudí so špeciálnymi potrebami, teda ľudí s akýmkoľvek telesným, príp. mentálnym postihnutím, resp. ľudí s akýmkoľvek genetickým, onkologickým, či iným závažným ochorením (v ďalšom texte len ako „títo ľudia“ v príslušnom gramatickom tvare):

Medzi ďalšie ciele združenia patrí činnosť v zmysle platných právnych predpisov, medzinárodných dohôd a oficiálnych medzištátnych deklarácií, najmä:


OZ CDKL5 Slovakia sa bude uchádzať o projekty, granty a v zákonom stanovenom termíne aj o 2% dane. Získané finančné prostriedky bude využívať na napĺňanie svojich cieľov - podporu ľudí s akýmkoľvek telesným, príp. mentálnym postihnutím, resp. ľudí s akýmkoľvek genetickým, onkologickým, či iným závažným ochorením, ktorí našu pomoc potrebujú najviac. 

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk