Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Symptómy a liečba

Medzi symptómy od A do Z patria:

Abdominálna dystenzia

Môže byť spôsobená aerofágiou, ktorá bežne sprevádza abnormálne dýchanie. Vo veľmi ťažkých prípadoch môže pomôcť perkutánna gastrostomia a iné prípady sa dajú riešiť medikamentózne.

Aerofágia

Hltanie vzduchu môže byť signifikantné a môže prekážať pri prijímaní potravy a plnohodnotnom dýchaní.

Apraxia

Apraxia je spôsobená dysfunkciou mozgových hemisfér, najmä parietálneho laloku a môže byť prítomná u osôb s CDKL5. Apraxia zahŕňa kinetickú apraxiu končatín (neschopnosť urobiť jemné a presné pohyby rukou alebo nohou), ideomotorickú apraxiu (neschopnosť urobiť správny pohyb ako reakciu na verbálny pokyn), ideatívnu apraxiu (neschopnosť koordinovať aktivity s viacnásobnými sekvenčnými pohybmi ako obliekanie, jedenie, kúpanie), verbálnu apraxiu (ťažkosti s koordináciou pohybu úst a reči), konštrukčnú apraxiu (neschopnosť kopírovať, kresliť alebo postaviť jednoduché postavy) a okulomotorickú apraxiu (ťažkosti pri pohybe očí na pokyn). Apraxiu môže sprevádzať afázia. Liečba pre osoby s apraxiou obvykle zahŕňa fyzickú, rečovú alebo pracovnú terapiu.

Aspiračná pneumónia

Je spôsobená nedostatočnou koordináciou svalov zapojených do prehĺtania. Epiglotis by sa mal položiť nad tracheu, aby zabránil inhalovaniu potravy alebo tekutín, ale túto funkciu neplní. Potrebné je, aby hltanie pozorne posúdil skúsený logopéd. Polohovanie ako aj textúra potravy a konzistencia tekutín sú kľúčové pre podporu prehĺtania.

Autistické črty

Rôzne stupne sociálnej interakcie ako napr. vyhýbanie sa očnému kontaktu alebo úporné fixovanie pohľadu na ľudí alebo predmety. Môže sa vyskytovať repetitívne správanie ako napr. stereotypia, manická chôdza a opakovaná manipulácia s predmetmi. Ďalšie črty sú ťažkosti s motorickou koordináciou a pozornosťou, nedostatočné povedomie bezpečnosti a ďalšie.

Bruxismus

Škrípanie zubami môže byť vážne a môže sa vyskytovať aj počas spánku. Treba sa obrátiť na špecialistu - zubára, aby sa predišlo poškodeniu zubov a skloviny.

Epileptické záchvaty

Pri CDKL5 takmer vždy pozorujeme záchvaty. Podľa štúdií deti s poruchou CDKL5 vykazujú 3 štádiá epilepsie. Štádium I je raná epilepsia (nástup vo veku 1 - 10 týždňov) s normálnym EEG napriek častým záchvatom. V štádiu II sa vyvinie epileptická encefalopatia (developmentálna epilepsia) s infantilnými spasmami a hypsarytmiou, ktorá sa pozoruje u približne 50% prípadov. Štádium III sa objavuje ako neskorá, multifokálna a myoklonická epilepsia, ale nemusí to vždy tak byť. Záchvaty sa často ťažko kontrolujú, pričom puberta môže priniesť zmeny vzorcov kŕčov a aktivity. Niektorí jednotlivci sú bez záchvatov, ale výrazné neurodevelopmentálne problémy zostávajú.

Gastrointestinálne problémy

Zápcha, hnačky, plynatosť a gastrický reflux sú časté problémy. Zápcha nemusí byť vždy hmatateľná a nemala by sa vylúčiť, kým sa nevykoná RTG alebo ultrazvukové vyšetrenie čreva. Nízka činnosť čriev ako aj pomalé vyprázdňovanie môže byť u dieťaťa s CDKL5 evidentné. Existujú nepriame dôkazy, že osoby s CDKL5 môžu byť viac náchylné na volvulus a intussuscepciu. Pri rýchlom klinickom zhoršení bez zjavnej príčiny by malo byť vysoké podozrenie na tento problém. Viac o správnej výžive a trávení  u osôb s Rettovým syndrómom, ktoré sú podobné osobám trpiacim CDKL5 poruchou nájdete v tejto informačnej príručke.

Hustota kostí

Osteoporóza u CDKL5 nie je bežná. Ale treba ju v priebehu času endokrinologicky sledovať, ak je náznak predčasnej puberty. Osteoporóza sa musí brať do úvahy najmä u osôb, ktoré nikdy nechodili alebo utrpeli zlomeninu. Antikonvulzantné lieky tiež ovplyvňujú hustotu kostí. V prípade zlomeniny by sa malo vykonať skenovanie hustoty kostí DEXA, lebo by sa mali určiť východiskové hodnoty pre posúdenie v budúcnosti.

Chrbtica: skolióza/kyfóza/lordóza

Možnosť vzniku skoliózy sa zvyšuje vekom, i keď štatistiky upresňujúce riziko ešte nie sú k dispozícii. Pozorne treba sledovať chrbticu, aby sa včas zachytili príznaky vznikajúcej deformity. Ak sa zistia, odporúča sa vyšetrenie u odborníka. Viac o skolióze u osôb s Rettovým syndrómom, ktoré sú podobné osobám trpiacim CDKL5 poruchou nájdete v tejto informačnej príručke.

Kortikálne poškodenie zraku (Cortical Vision Impairment - CVI)

CVI je forma zrakového postihnutia, ktoré súvisí skôr s mozgom ako očami. U niektorých ľudí s poruchou CDKL5 môže byť vážne CVI, hoci u niektorých sa časom môže zlepšiť. Dôležité je tento problém diagnostikovať a zabezpečiť terapeutický vstup náležitých špecialistov. Deti s poruchou CDKL5 mávajú nápadný bočný pohľad.
Viac o CVI sa môžte dočítať v letáku, ktorý vydala česká organizácia Raná péče.

Mobilita

V tejto oblasti je široká škála schopnosti; sú pacienti, ktorí nikdy nebudú chodiť, pričom iní vedia chodiť. Niektorí nemajú takmer žiadne ručné zručnosti, ale sú aj takí, čo vykonávajú niektoré zmysluplné činnosti. Hypotónia je pozorovaná u takmer všetkých. Dôležité je, aby dieťa pravidelne sledoval ortopéd a aby navštevovalo fyzioterapeuta. Treba vyšetrenie na skoliózu a hypermobilné voľné kĺby.

Náladovosť/nedobrovoľné správanie

Mnohé rodiny uvádzajú neutíšiteľný plač, smiech a eratické správanie bez zjavných príčin. Napriek tomu, že ako dieťa rastie, rodičia obvykle vedia interpretovať plač napr. pre bolesť, gelastické kŕče alebo subklinickú kŕčovú aktivitu. Osoba s neutíšiteľným plačom by mala byť kompletne vyšetrená, aby sa vylúčilo ochorenie alebo možná gastrointestinálna obštrukcia. Rodičia uvádzajú náladovosť, ktorá môže pretrvávať niekoľko dní a môžu ju sprevádzať extrémne zmeny nálady, od eufórie po depresiu v ten istý deň.

Pohybové rozpätie

Časom sa vyvíjajú kontraktúry. Kontrolujte pasívny rozsah pohyblivosti. Redukovanie pracovnej terapie alebo fyzioterapie môže po čase viesť k neuvedomeniu si tejto komplikácie.

Poruchy spánku

Sem patria nočné hrôzy, nevhodný smiech alebo trhanie. Keď sa dieťa s CDKL5 raz zobudí, dlho nevie znovu zaspať kvôli nepravidelnému dýchaniu, záchvatovej aktivite a celkovému nepokoju. Mnohí ľudia s CDKL5 majú významné poruchy spánku; niekedy celé dni a noci nespia, ale inokedy prespia celé dni bez prestávky. Mnohé rodiny používajú lieky na podporu spánku vo forme melatonínu alebo benzodiazepínov.

Problémy s dýchaním/hyperventilácia

Niektorí ľudia s CDKL5 môžu mať rôzny stupeň problémov s dýchaním, ktoré sa môžu vyskytovať v bdelom stave alebo v spánku. Môže sa vyskytnúť aj centrálne a obštrukčné apnoé.

Problémy so srdcom

Niektorí ľudia mali Long QT syndróm, ktorý je bežnejšie spojený s Rettovým syndrómom, abnormality činnosti srdca ako tachykardia a nešpecifikované zmeny súvisiace s T vlnami. Správna prax je zabezpečiť pre osoby s poruchou CDKL5 pravidelné EKG a echokardiogramy.

Stereotypie

Problém mnohých detí s CDKL5 je repetitívne a obmedzené správanie (Repetitive and restricted Behaviour; RRB). Príklady takého správania sú neustále vkladanie/prikladanie predmetov a rúk do úst/k ústam, hojdanie, kývanie hlavou, rukou, tlieskanie – prejavy bežné aj u autizmu a Rettovho syndrómu. Podobná kompulzívna a obsesívna porucha (obsessive compulsive disorder; OCD), repetitívne správanie sa javí ako potreba rovnakosti a odpor k novému, pričom niektoré deti s CDKL5 môžu prejavovať odpor, keď im niekto bráni v takom správaní alebo prerušuje ich rituály. Nevie sa zatiaľ prečo k týmto vzorcom správania dochádza a neexistuje zhoda o tom ako ich liečiť. Väčšina odborníkov však označuje RRB ako bezúčelové a maladaptívne. Alternatívne názory však uvádzajú, že dotknutá osoba možno vyhľadáva zmyslové (auto-) integračné alebo príjemné pocity alebo vytvára únik od stresu alebo že repetitívne správanie spúšťajú možné biomedicínske príčiny ako napr. neurologická dysfunkcia. Stereotypia s rukami je u CDKL5 veľmi častá. Prejavuje sa ako klepkanie prstom, kladenie ruky do úst, cucanie prstov, mykanie rukou. Osoby s CDKL5 si môžu strkať ruky do úst aj počas kŕmenia. Mnohí ľudia s poruchou nevedia ruky funkčne použiť. Napriek tomu sa odporúča terapia na povzbudenie používania rúk.

Ťažkosti s príjmom potravy

Dysfágia je pri CDKL5 bežná. Postihnutí jednotlivci môžu mať ťažkosti so žuvaním, pohybom jazyka a prehĺtaním. To môže brániť správnej výžive alebo prispieť k respiračným symptómom (aspirovanie, kašľanie alebo dusenie sa počas kŕmenia). Časom sa tento problém môže zhoršovať, až postihnutí jedinci nakoniec prestanú jesť. Zlé priberanie na váhe a epizódy aspirácie si vyžadujú fluoroskopické vyšetrenie a skúmanie pH. Vo vážnych prípadoch sa môže uvažovať o perkutánnej gastrostomii (PEG). Perzistentný reflux si niekedy vyžaduje medikáciu alebo chirurgickú korekciu.

Vazomotorické poruchy

Pokožku ošetrujte šetrne, povzbudzujte aktivity so zapojením celého tela a dbajte, aby ruky a nohy boli v teple aj počas leta. Aj v teplom oblečení osoba s CDKL5 môže mať studené končatiny.

Zápcha 

Treba ju dôsledne a aktívne riešiť, a to najmä prevenciou. Návyky na stolicu sa časom môžu meniť a môžu byť zdrojom bolesti a nepohody. Aj keď je v strave dostatok vlákniny, kontrolujte denný príjem tekutín, ktorý môže byť malý.

Zmenená odpoveď na bolesť

U ľudí s CDKL5 sú veľmi často zmenené odpovede na bolesť. Môže sa to prejavovať viacerými spôsobmi. Rodičia udávajú, že deti a dospelí sa hryzú, tolerujú odber krvi a lumbálne punkcie bez prejavenia odpovede, ktorá sa dá očakávať u normálne vyvinutého dieťaťa. Ale napríklad plačú tak ako iné deti, keď sa udrú. Zmenená odpoveď na bolesť by sa mala brať do úvahy pri posudzovaní niekoho s CDKL5 v klinickom prostredí ako napr. pohotovosť, pretože deti môžu budiť zdanie, že ich nič nebolí, ale nemusí to vždy byť tak. Tiež sa uvádzajú prípady detí, ktoré prežívali extrémnu bolesť, a nereagovali náležite na vysoké dávky opiátov, a preto v takých situáciách treba uvažovať o alternatívnej medikácii.

Spôsoby liečby epileptických záchvatov:

Medikácia proti záchvatom

Záchvaty pri poruche CDKL5 sa liečia ťažko. Treba poznamenať, že niektorým ľuďom sa darí veľmi dobre pri nízkych monoterapeutických dávkach, a iní potrebujú prídavnú terapiu. Obvykle dieťa absolvuje celú škálu medikácie. Lekári by mali úzko spolupracovať s rodičmi, aby sa zabezpečilo podávanie vhodnej dávky a zaistila kvalita života nielen dieťaťa, ale aj rodiny a opatrovníkov. Dlhodobé užívanie môže mať vplyv na hustotu kostí, čo treba mať na pamäti, keď dieťa dosahuje starší vek a zabezpečiť vyšetrenia a merania hustoty kostí.

Liečba steroidmi

Liečba steroidmi vrátane používania Kortikotropínu (ACTH) alebo MetylPrednisolonu ukázala určitú účinnosť u tých, čo trpia tzv. infantilnými spazmami. Sú však určité dôkazy, že niektorí pacienti môžu mať modifikovanú hypsarytmiu, ktorá by mohla reagovať na liečbu steroidmi, ako aj v prípade pacientov, kde problém je nekonvulzívny stav.

Ketogénna diéta

U niektorých ľudí bola ketogénna diéta mimoriadne úspešná. Mnohé rodiny uvádzajú zvýšenie bdelosti a uvedomenia, ako aj zníženie frekvencie kŕčov. Ketogénna diéta je prijateľnou možnosťou u ľudí s orálnym príjmom potravy aj s nasogasrickou sondou alebo G-sondou.

Stimulácia blúdivého nervu (Vagal Nerve Stimulation - VNS)

VNS je čoraz populárnejšia. Je účinná práve pri liečbe záchvatov súvisiacich s CDKL5. Podmienky sú odlišné u jednotlivých osôb, pričom jedným sa darí pri rýchlom nastavení, iným pri pomalom nastavení. 

Neurochirurgia

Neurochirurgia môže príležitostne ponúknuť metódu na kontrolu záchvatov, keď zlyhali iné možnosti liečby. Pri poruche CDKL5 epilepsia má zriedkavo konkréte ohnisko. Ak sa dá určiť ohnisko a je limitované na jednu mozgovú hemisféru, chirurgická liečba je možná. Na zistenie existencie ohniska a vhodnosti chirurgického zákroku je potrebné PET alebo SPECT vyšetrenie. 

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk