Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Terapie pomocou prístrojov

Biorezonančná frekvenčná terapia       

EYE GAZE technológia        

Repetičná transkraniálna magnetická stimulácia (rTMS)

EEG Biofeedback

MFK

Skenar terapia

Terapie označené v zozname podčiarknutím, sú najčastejšie využívané aj pre ľudí s mutáciou CDKL5 génu.

 

Tento materiál je iba informačným a poskytovanie na verejné účely nie je možné bez súhlasu autorov.

Hlavnou myšlienkou je informovať rodičov o terapiách, ktoré sú dostupné nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, aby si mohli urobiť lepší obraz aj o iných, ako medicínskych možnostiach pre ich dieťa. Je tu len informatívny zoznam a stručná charakteristika terapií, ktoré sú potrebné ku komplexnej liečbe. Materiál má poslúžiť na Vašu orientáciu v situácii, kedy riešite, aké terapie sú pre Vaše dieťa najvhodnejšie. Nepodávame presné informácie o tom-ktorom zariadení, lebo terapeut a zariadenie, ktoré vyhovuje jednému dieťaťu a jeho rodičovi, nemusí vyhovovať Vášmu dieťaťu a Vám. Nezabúdajte, že nie sú rovnaké deti, ani rovnaké reakcie na terapiu.

V nasledujúcich riadkoch neočakávajte špeciálny návod ani manuál ako postupovať pri stimulácii Vášho dieťaťa, pretože aj pri deťoch s rovnakou diagnózou sa často významne odlišuje jednak klinický obraz, ale aj genetické predispozície, povaha a bojovnosť. Prosíme Vás, pri výbere verte zdravému úsudku a svojej intuícii a nepresilujte dieťa ani seba. Od žiadnej terapie ani terapeuta neočakávajte zázraky, sú to len schodíky k zlepšeniu fyzického a mentálneho stavu Vášho dieťaťa. 

Zapamätajte si, že základom pre každé dieťa je v prvom rade láska, pocit bezpečia, akceptovanie, socializácia, ale aj určenie hraníc – a to môžeme zabezpečiť my, rodičia. Často si ani neuvedomujeme, že dieťa aj napriek svojmu hendikepu vníma nás aj dianie vo svojom okolí. Aj keď bezprostredne nereaguje na podnety tak, ako to predpokladajú normové tabuľky, je dôležité si uvedomiť, že reakcie každého dieťaťa na naše správanie, napätie, stres sú iné, často nepatrné a je potrebné sledovať, vnímať a správne ich interpretovať. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá aj z hľadiska práce s nimi, aby sa predišlo negatívnym, až agresívnym reakciám.

Uvedomme si, že dieťa je nepopísaná kniha a je na nás, akým obsahom zaplníme jej stránky. U niekoho je progres rýchlejší, u niekoho pomalší, u niekoho sa vývin zastaví príliš skoro. Podstatou je však od začiatku života prepájanie a zapájanie všetkých zmyslov s cieľom dosiahnuť maximálnu možnú funkčnú úroveň naplno rozvinúť svoj potenciál.

 

BIOREZONANČNÁ FREKVENČNÁ TERAPIA

Je výsledkom vedeckých objavov v molekulárnej biológii, biochémii, kvantovej fyzike, medicíne je vznik nového radu biorezonančných prístrojov, ktoré s obľubou využívajú najmä lekári, uprednostňujúci alternatívny spôsob liečenia.

Táto terapia využíva počítačové prístroje, tzv. plazmové a frekvenčné generátory, ktorých hlavnou úlohou je diagnostika a zničenie choroboplodných mikroorganizmov v ľudskom tele a stimulovanie samoliečiacich schopností tela. Biorezonančným meraním je možné nielenže odhaliť chorobu v jej počiatočných štádiách, ale zároveň pôsobiť takými frekvenciami, ktoré utlmia rezonancie choroby, a tým nedovolia, aby sa naplno rozvinula.

 

EEG Biofeedback

Terapia EEG Biofeedback (nazýva sa tiež aj neurofeedback, brainfeedback) spočíva vo využití princípu tzv. biologickej spätnej väzby na autoreguláciu mozgovej aktivity. Ide o prístroj či prístrojovú metódu, kde sa za pomoci špeciálneho počítačového programu a certifikovaného terapeuta využíva biologická spätná väzba elektrickej energie mozgu (EEG – elektroencefalografu).

Klientovi sa meria aktivita mozgových vĺn pomocou elektród pripevnených na hlavu a ušné laloky. Prijatý signál je na obrazovke rozdelený do frekvenčných pásiem (delta, theta, alfa, SMR, beta), ktoré počítač spracováva (mozgové vlny v konkrétnom okamžiku) a zabezpečuje spätnú väzbu, ktorú klient ovláda len za pomoci činnosti svojho mozgu bez stláčania akýchkoľvek tlačidiel.

V praxi prebieha terapia nastavením rozpätia frekvenčných pásiem na základe prvotnej diagnostiky vyplývajúcej z lekárskych záznamov (nález EEG, EMR..) a pohovoru s rodičmi. Následne sa pripravia herné úlohy (ovláda autíčko, rybku, motýlika), na ktoré sa klient musí koncentrovať (po dobu 45 minút). Za splnenú úlohu je okamžite odmenený úspechom v hre (napr. autíčko ide rovno, rybička vyskočí z vody, motýlik zatrepoce krídlami – vizuálna spätná väzba) a naskakujú mu body (ozve sa príjemný zvuk – auditívna spätná väzba). Keďže klient chce znova napr. vidieť rybku vyskakujúcu z vody a počuť príjemný zvuk, je nutné, aby sa sústredil a tak svoj mozog dostal do požadovanej hladiny (frekvencie). Akonáhle klient vo svojom úsilí poľaví, herný úspech sa stráca.

Týmto spôsobom sa posilňuje žiaduca činnosť mozgu, posilňujú sa nervové spoje (synapsy) a zabezpečuje sa dozrievanie, kedy sa mozog naučí využiť potrebné frekvencie automaticky aj v bežných činnostiach. Vďaka prístrojovému vybaveniu mozog dostáva okamžitú, cielenú a presnú informáciu o ladení (prípadne „rozladení“) svojich mozgových vĺn a pomocou tréningu sa môže naučiť, ako ich uviesť do súladu. Dosiahnutý efekt je dlhodobý až trvalý, podobne ako schopnosť písania, čítania či bicyklovania. Samotný tréning pomocou EEG Biofeedbacku je hravý, nenásilný a bezbolestný. Nepredstavuje žiadne riziká, nemá žiadne nežiaduce vedľajšie účinky a môže byť vykonávaný dlhodobo.

Všeobecne sa zo začiatku – kým sa mozog „naučí“ efektívne využívať získanú skúsenosť – odporúča trénovať intenzívne a pravidelne, napríklad 3x do týždňa alebo i častejšie. Neskôr je možné tempo zvoľniť na 1-2 sedenia v priebehu týždňa. Jedno sedenie trvá zvyčajne asi 45 minút. Počas EEG Biofeedback kúry sa neodporúča pauza dlhšia ako 10 dní.

EEG Biofeedback sa používa k terapii širokého spektra porúch a ochorení. Tu sú spomenuté len niektoré najčastejšie (pri deťoch musia byť spojené s kognitívnymi terapiami):

Efekt je rôzny v závislosti od závažnosti poruchy. U overených špecifických indikáciách sa efektivita pohybuje v rozmedzí 65-95 %.

 

EYE GAZE technológia

Pomocou optického senzora sledujúceho pohyb oka a špeciálneho programu s hlasovým výstupom, môže dieťa ovládať počítač či tablet svojimi očami namiesto klasickej počítačovej myši. Eye Gaze bola vyvinutá na základe 25 ročných skúseností klinického výskumu a spätnej väzby od klientov, ktorí majú narušenú reč alebo ju stratili  v dôsledku úrazu, vrodenej či získanej choroby.

Je to výborná forma tréningu cieleného pohybu oka, ako aj pochopenia následku a príčiny. Táto nová technológia môže deťom so špeciálnymi potrebami, ktoré majú okrem reči problém aj s účelovým použítím rúk a jemnou motorikou, uľahčiť komunikovať so svojimi najbližšími.

 

MFK

Unikátna fyzioterapeutická metóda prepojujúca znalosti a vedomosti fyzioterapeutov s najmodernejším počítačovým softwarom. Pre fyzioterapeuta sa v metóde MFK stáva počítač neoddeliteľnou súčasťou jeho práce. Fyzioterapeut je vďaka nemu schopný nájsť rýchlejším a efektívnejším spôsobom najoptimálnejší spôsob terapie. Počítač neslúži len ako diagnostické zariadenie, ale i ako navigátor ďalšieho postupu liečby.

Princíp využitia metódy spočíva v diagnostických a liečebných vedomostiach vychádzajúcich z ortopédie, fyzioterapie, neurológie, psychosomatiky, akupunktúry i reflexológie.

Viac informácií nájdete na: www.mfkcentrum.cz

  

REPETIČNÁ TRANSKRANIÁLNA MAGNETICKÁ STIMULÁCIA (rTMS)

V prípade, že nervový systém je v poriadku a funguje správne, čiže napríklad rozprávame, myslíme, vykonávame nejaké pohyby, prúdi v ňom energia. Pri ochrnutí alebo nejakom ochorení sa toto prúdenie čiastočne naruší. Metóda „repetičná transkraniálna magnetická stimulácia“ (rTMS) stimuluje cez mozog nervový systém a môže tak postupne oživiť stimulovanú oblasť tým, že meniace sa elektromagnetické pole indukuje prúd v nervových vláknach. Opakovaním rTMS metódy môžeme po niekoľkých dňoch pozitívne ovplyvniť choroby nervového systému a sme tiež schopní spomaliť zhoršovanie stavu neurodegeneratívnych ochorení, ktoré majú za následok atrofiu mozgu.

Najvýznamnejší účinok rTMS metódy dosahujeme u klientov, ktorí majú choroby spojené s ochrnutím. Ide napríklad o mozgovú príhodu alebo o poškodenie miechy. Obnovenie pohybovej aktivity je nezávislé od času vypuknutia choroby. Účinok sa dostaví napríklad aj po desiatich rokoch a efekt je už potom trvalý. V záujme funkčného zlepšenia však treba liečbu opakovať. Táto metóda vo významnej miere zlepšuje ochrnutie končatín, poúrazové následky poškodenia miechy, narušenú sústredenosť a tiež zlepšuje psychický vývoj detí, ktoré sa narodili s neurologickým poškodením.

Účinok metódy závisí od stimulovanej časti, od použitej frekvencie, od intenzity, od dĺžky trvania liečby a aj od jej opakovania.

 

SKENAR TERAPIA

Skenar terapia je elektroimpulzná terapia, ktorej cieľom je normalizácia narušených funkcií v tele organizmu. Skenar nepôsobí na konkrétne ochorenie, ale umožňuje telu aktivovať skryté liečebné rezervy, veľmi zjednodušene povedané – zobudí nášho vnútorného lekára, ktorý potom zabezpečí postupnú normalizáciu narušených funkcií organizmu – nastáva proces samoliečenia.

U detí s postihom CNS skenar zlepšuje kvalitu ich života tým, že pracuje s ich CNS, pričom dochádza k oživovaniu funkcií, ktoré boli stratené, okrem toho zlepšuje tráviace ťažkosti (hnačky, zápchy), častým problémom sú aj rôzne respiračné infekty, ktoré po skenar terapii už nie sú také časté a dieťa ich ľahšie zvláda. Skenar terapia v kombinácii s fyzioterapiou významne urýchli proces liečby.

___________________________________________________________________________________________________________________

Nájsť pre každé dieťa čo najefektívnejší prístup, ktorý by zohľadňoval jeho individualitu, ale aj špecifiká vyplývajúce z jeho diagnózy je dôležitejšie ako konkrétna metóda či metodika. Ľudskosť a vytvorenie vzťahu ostáva naďalej najúčinnejším faktorom v terapeutickom procese a rôzne prístupy sú nadstavbou tohto vzťahu. 

VERÍME, ŽE UVEDENÉ INFORMÁCIE NEBUDÚ ZNEUŽITÉ, ALE POMÔŽU A PRIVEDÚ VÁS K VYTÚŽENÉMU CIEĽU – PODPORE VÝVINU VÁŠHO DIEŤAŤA. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A REŠPEKTOVANIE. UPOZORŇUJEME, ŽE NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ICH NESPRÁVNE POUŽITIE.

Prosíme o nekopírovanie spracovaného dokumentu, ale len šírenie linku našej webstránky, na ktorej je dokument zverejnený. V prípade záujmu použitia informácii z tohto dokumentu nás prosím kontaktujte!

Otázky k vyššie uvedeným informáciám v dokumente nám môžte adresovať na info@cdkl5.sk, v prípade, že Vám budeme vedieť odpovedať, radi poradíme. Vyhradzujeme si však neobmedzený časový horizont na spätné zaslanie odpovede!

 

Spracovali: Ľ. Belinová, A. Mikulec, Z. Rajčániová, J. Skalská

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk