Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

2017

Podpora rozvoja reči u detí s ťažkým kombinovaným postihnutím - 11.11.2017

V sobotu 11.11.2017 sme v Bratislave zorganizovali celodenný seminár vedený lektorkou Mgr. Marcelou Jarolímovou, v ktorého úvode sa účastníci teoreticky oboznámili s fyziológiou sania, prehĺtania a orálnymi reflexami. Zaoberali sa technikou príjmu potravy, oromotorickou stimuláciou, pomôckami ku kŕmeniu a orofaciálnou stimuláciou s cieľom podpory verbálnej reči. Následne sa oboznámili s konkrétnymi spôsobmi alternatívnej a augmentatívnej komunikácie (AAK) u detí s ťažkým kombinovaným postihnutím.

čítať ďalej

Kinestetická mobilizácia II. - 29.9.-1.10.2017

Účastníci kurzu si Modulom 3 rozšírili teoretické a praktické znalosti kinestetickej podpory pohybu. Naučili sa využívať znalosti kinestetickej mobilizácie pri všetkých bežných denných aktivitách za účelom upevnenia zdravia a zlepšenia miery sebestačnosti pacienta/klienta. Modul 4 im ukázal ako prepojene myslieť a jednať na troch úrovniach učebného modelu Viv-Arte®. Naučil ich tiež ako sa ďalej rozvíjajú s aktívnymi a čiastočne aktívnymi klientami ich pohybové možnosti, trénujú základné polohy a ako sa optimalizuje pohybová koordinácia.

čítať ďalej

Nadstavbový kurz Bazálna stimulácia - 23.-24.9.2017

V termínu 23.-24.9.2017 sme v Bratislave zorganizovali ďalší Nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie, ktorý lektoroval MUDr. Zdeněk Novotný. Účastníci sa okrem predpísaného obsahu dozvedeli množstvo zaujímavých príbehov a skúseností z bohatej praxe lektora.

čítať ďalej

Základný kurz Bazálna stimulácia - 10.-11.6.2017

Veľký záujem o vzdelávanie v koncepte Bazálnej stimulácie pokračuje a preto sme tento rok zorganizovali už tretí Základný kurz Bazálnej stimulácie v termíne 10.-11.6.2017 v Bratislave. Prednášať nám prišla nám opäť príjemná lektorka Mgr. Vilma Chmelářová. Je úžasné sledovať ako sa dobré a užitočné veci šíria medzi širokú verejnosť. Veríme, že sociálne a zdravotné služby sa aj našou zásluhou budú stále viac a viac "zľudšťovať".

čítať ďalej

Prehlbujúci kurz Bazálna stimulácia II. - 30.5.2017

Dňa 30.5.2017 sme v náväznosti na predošlý deň pokračovali ďalším vzdelávacím stupňom Bazálnej stimulácie s riaditeľkou Institutu Bazálni stimulace - PhDr. Karolínou Maloň Friedlovou. Zorganizovali sme Prehlbujúci kurz Bazálnej stimulácie II. v Bratislave, kde sme okrem toho, že sme zistili aký zmyslový typ sme, nadobudli aj nové praktické zručnosti o somatickej stimulácii tváre a stimulácii ruky.

čítať ďalej

Prehlbujúci kurz Bazálna stimulácia I. - 29.5.2017

V pondelok 29.5.2017 sme zorganizovali v Bratislave vôbec prvý Prehlbujúci kurz Bazálnej stimulácie I. pod vedením lektorky PhDr. Karolíny Maloň Friedlovej. Upevnili sme si vedomosť o koncepte zo Základného a Nadstavbového kurzu a prehĺbili znalosť praktických zručností o rozvíjajúcu a diametrálnu stimuláciu.

čítať ďalej

Základný kurz Bazálna stimulácia - 13.-14.5.2017

Počas víkendu 13.-14.5.2017 sme v Bratislave zorganizovali v poradí už piaty Základný kurz Bazálnej stimulácie, ktorého sa zúčastnili mnohí zdravotníci, terapeuti, ako aj opatrovatelia a rodičia. Veľmi obohacujúce je zdieľanie názorov účastníkov rôznych profesií s odlišným pohľadom na vec. Základné kurzy nám chodí pravidelene lektorovať výborná lektorka Mgr. Vilma Chmelařová z Institutu Bazální stimulace®.

čítať ďalej

Nadstavbový kurz Bazálna stimulácia - 25.-26.3.2017

Počas víkendu 25.-26.3.2016 sme pre veľký záujem v Bratislave opäť zopakovali Nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie. Kurz lektorovala PhDr. Karolína Maloň Friedlová. Účastníkom priniesol rozšírenie teoretických vedomostí a praktických zručností získaných v Základnom kurze. Naučili sa viac z oblasti vizuálnej, orofaciálnej, auditívnej a taktilno-haptickej stimulácie.

čítať ďalej

REFRESH kurz SPS cvičenie (SM-systém) - 18.3.2017

V sobotu 18.3.2017 sme, z dôvodu veľkého úspechu kurzu SPS cvičenie, ktorý sa uskutočnil koncom roku 2016, zorganizovali REFRESH kurz. Kurz prebiehal opäť pod vedením skúsenej fyzioterapeutky Markéty Hurníkovej z českých Klimkovic. Kurz bol prioritne organizovaný pre rodičov imobilných detí, ktorí by mali okrem starostlivosti o svoje deti myslieť aj na starostlivosť o svoj chrbát.

čítať ďalej

Základy HANDLE prístupu - 2. stupeň - 18.-19.2.2017

Víkend 18.-19.2.2017 sa niesol v duchu kurzu s názvom Základy HANDLE prístupu - 2. stupeň. Prebiehal pod vedením lektorov Jany a Paula Baptie v Bratislave. Účastníci si rozšírili poznatky z kurzu 1. stupňa a prehĺbili si chápanie modelu vzájomnej závislosti a interakcie senzomotorických systémov - hierarchia, vzájomné ovplyvňovanie systémov.

čítať ďalej
Naspäť 1 2

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk