Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

2018

Základný kurz Bazálna stimulácia - 24.-25.11.2018

Základným cieľom kurzu je získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v koncepte Bazálnej stimulácie. Naučiť sa reagovať a adekvátnym spôsobom saturovať potreby ľudí, u ktorých je z akýchkoľvek príčin zmenená možnosť komunikácie, hybnosti, či vnímania. Účastníci tiež nadobudnú vedomosti o tom, ako podporiť týchto ľudí vo vykonávaní ich vlastných aktivít.

čítať ďalej

Kinestetická mobilizácia I. - 16.-18.11.2018

Kinestetická podpora pohybu podľa Viv-Arte®KINÄSTHEIK-PLUS je pohybový a komunikačný koncept, ktorý na základe analýzy pohybu umožňuje lepšie pochopiť základy ľudského pohybu a využitie pohybových rezerv. Koncept je založený na aktívnom a vyváženom telesnom pohybe za účelom zlepšenia podpory klienta v sebakontrole pohybu. Manipulácia s chorým, resp. postihnutým prebieha šetrne a minimalizuje bolesť. Chráni ošetrujúceho pred preťažením a bolesťami chrbta a zároveň umožňuje efektívne usporiadať denné činnosti, napr. s telesne postihnutými ľuďmi.

čítať ďalej

Nadstavbový kurz Bazálna stimulácia - 29.-30.9.2018

Cieľom kurzu je rozšíriť teoretické vedomosti, ako aj praktické schopnosti účastníkov, ktoré nadobudli v Základnom kurze. Účastníci absolvujú za 16 hodín širokú obsahovú náplň, ktorá pozostáva nielen z poznatkov vývojovej psychológie, prenatálnych a postnatálnych foriem komunikácie, interakcie a komunikácie v koncepte Bazálnej stimulácie, práce s autobiografickými prvkami pri stimulácii vnímania, pohybu a komunikačných schopností, ale aj vizuálnej, olfaktorickej, auditívnej, orálnej, taktilno-haptickej a orofaciálnej bodovej stimulácie.

čítať ďalej

Ďalšie stretnutie s HANDLE prístupom (Prehlbujúci workshop) - 20.5.2018

V nedeľu 20.5.2018 sme v útulných priestoroch MC Hojdana v Bratislave uskutočnili prvý jednodňový Prehlbujúci workshop HANDLE vôbec. Niesol názov "Ďalšie stretnutie s HANDLE prístupom" a už tradične ho lektorovali manželia Mgr. Jana Baptie a Mgr. Paul Baptie. Cieľom workshopu bolo pomôcť aplikovať vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli účastníci z oboch kurzov, v práci so svojimi deťmi, či klientami.

čítať ďalej

Kurz SPS cvičenie (SM-systém) - 24.3.2018

SPS cvičenie znamená špirálová stabilizácia chrbtice, je to novší názov pre metódu známu aj ako SM-systém, teda Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice. Dňa 24.3.2018 v sobotu sme už po tretíkrát zorganizovali kurz SPS cvičenie pod vedením skvelej, vždy pozitívne naladenej fyzioterapeutky Markéty Hurníkovej, ktorá k nám zavítala z českých Klimkovic. Kurzu sa zúčastnili nielen laici, ale aj fyzioterapeuti.

čítať ďalej

Základy HANDLE prístupu - 2. stupeň - 10.-11.2.2018

Počas víkendu 10.-11.2.2018 sme zorganizovali naväzujúci kurz s názvom Základy HANDLE prístupu - 2. stupeň. Prebiehal v Bratislave pod vedením lektorov Jany a Paula Baptie. Spoločne sa objavovalo, experimentovalo, poznávalo a to všetko v príjemnej a podporujúcej atmosfére. Všetko, čo sa účastníci naučili, môžu využiť vo svojom živote a práci, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v roli rodiča, učiteľa, logopéda, fyzioterapeuta, či iného terapeuta.

čítať ďalej

Úvod do HANDLE prístupu - 1. stupeň - 9.2.2018

V Bratislave sme dňa 9.2.2018 už po tretí raz zorganizovali kurz Úvod do HANDLE prístupu - 1. stupeň. Lektormi kurzu boli českí HANDLE terapeuti - manželia Jana a Paul Baptie, ktorí účastníkom priblížili, čo presne Handle koncept je a aké sú jeho základné princípy. Kurz účastníkom priblížil interaktívny prístup k diagnostike a terapii pri problémovom neurovývoji a učení v akomkoľvek veku.

čítať ďalej

Základný kurz Bazálna stimulácia - 27.-28.1.2018

V termíne 27.-28.1.2018 sme v Bratislave zorganizovali v poradí už siedmy Základný kurz Bazálnej stimulácie, ktorého sa zúčastnili mnohí zdravotníci, terapeuti, ako aj opatrovatelia a rodičia. Každí z účastníkov prispel svojou skúsenosťou, čo bolo vzájomne obohacujúce. Základné kurzy nám pravidelene lektoruje výborná lektorka Mgr. Vilma Chmelařová z Institutu Bazální stimulace®.

čítať ďalej

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk