Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

2016

Kurz SPS cvičenie (SM-systém) - 26.-27.11.2016

Počas víkendu 26.-27.11.2016 sme usporiadali v Bratislave kurz SPS cvičenie (SM-systém) pod vedením českej fyzioterapeutky Markéty Hurníkovej. SPS cvičenie znamená špirálová stabilizácia chrbtice, je to novší názov pre metódu známu aj ako SM-systém, teda Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice. Metódu vyvinul MUDr. Smíšek a je jednou z najúčinnejších metód ako predísť, príp. sa úplne zbaviť bolestí chrbta.

čítať ďalej

Nadstavbový kurz - Bazálna stimulácia - 19.-20.11.2016

Dňa 19.-20.11.2016 sme v Bratislave zorganizovali pod vedením lektorky PhDr. Karolíny Maloň Friedlovej, ktorá je zároveň riaditeľkou Institutu bazálni stimulace v Českej republike, Nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie. Cieľom kurzu bolo rozšíriť teoretické vedomosti, ako aj praktické schopnosti účastníkov, ktoré nadobudli v Základnom kuzre. Zúčastnili sa ho špeciálni a liečební pedagógovia, asistenti pedagógov, zdravotné sestry, fyzioterapeuti, psychológovia, logopédi, ale aj rodičia.

čítať ďalej

Rozvoj sebestačnosti u detí so zdravotným znevýhodnením - 17.9.2016

Seminár bol zameraný na rozvoj sebestačnosti u detí rôzneho veku a rôzneho zdravotného znevýhodnenia. Jeho základom bola téma rozvoja tzv. bazálnej ADL (activity of daily living), teda sebestačnosti, ktorá zahŕňa príjem potravy, obliekanie, vyzliekanie, hygienu (umývanie, čistenie zubov), toaletu a presuny. Ďalšímí témami seminára boli možnosti adaptácie domáceho prostredia, ako i hračiek a vecí nutných na sebaobsluhu.

čítať ďalej

Základy HANDLE prístupu - II. stupeň - 21.-22.5.2016

Má niekto koho poznáte problémy s učením, pozornosťou, pamäťou, sociálnou interakciou, koordináciou, či správaním? N akurze sme hľadali dalšie spôsoby ako môžme takýmto deťom, či ľuďom pomôcť. Naučili sme sa ako rozpoznať možné korene problémov a pochopiť správanie, ktoré pozorujeme u seba, svojich blízkych, žiakov, či klientov.

čítať ďalej

Úvod do HANDLE prístupu - I. stupeň - 20.5.2016

HANDLE je efektívna, rešpektujúca a jemná pohybová terapia, ktorá pomáha zlepšiť funkcie nervového systému a proces učenia u detí i dospelých. Kurz účastníkom priblížil interaktívny prístup k diagnostike a terapii pri problémovom neurovývoji a učeniu v akomkoľvek veku. Zoznámili sa s novým pohľadom na neurovývojové problémy akými sú dyslexia, ADHD, autizmus, Tourettov syndróm, dyspraxia, detská mozgová obrna, príp. poruchy správania.

čítať ďalej

Základy stimulácie zraku - 22.4., 24.4.2016

Na seminári sa dozviete viac o vývoji zraku u detí od narodenia do veku 6 rokov, vývoji jednotlivých zrakových zručností a charakteristike problémov u detí s centrálnym postihnutím zraku. Tiež si povieme o možnostiach stimulácie a rozvoja jednotlivých zrakových zručností, binokularite, stereopsii a podpore udržania a rozvoja správneho videnia.

čítať ďalej

Kinestetická mobilizácia I. - 15.-17.4.2016

Kinestetická podpora pohybu podľa Viv-Arte®KINÄSTHEIK-PLUS je pohybový a komunikačný koncept, ktorý na základe analýzy pohybu umožňuje lepšie pochopiť základy ľudského pohybu a využitie pohybových rezerv. Ide o koncept, ktorý chráni ošetrujúceho pred preťažením a bolesťami chrbta a zároveň umožňuje efektívne usporiadať denné činnosti, napr. s telesne postihnutými ľuďmi.

čítať ďalej

Podporné dýchacie cvičenia pre deti pomocou míčkovej facilitácie - 20.2.2016

Míčková facilitácia je podporná technika, ktorá napomáha prekrveniu všetkých štruktúr pod kožou. Pomocou míčkovej facilitácie sa dá zlepšiť funkcia dýchacieho svalstva, senzomotorická integrácia a pohyblivosť fascií. Míčková facilitácia je využiteľná aj pri orofaciálnej stimulácii, v rámci ktorej dochádza k lepšiemu vyživeniu mimického svalstva.

čítať ďalej

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk