Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

2019

Ergoterapeutický seminár-Rozvoj nezávislosti dieťaťa so zdravotným znevýhodnením pri každodenných aktivitách

Ergoterapeutický jednodňový seminár je určený pre rodičov a terapeutov detí s fyzickým znevýhodnením, ktoré obmedzuje ich zapojenie sa do každodenných rutinných samoobslužných aktivít bežného života. Seminár Vám ponúkne možnosti k riešeniu Vašich každodenných problémov v oblasti samoobslužnosti a pokúsi sa Vám sprostredkovať návod a zručnosti, aby ste Vaše dieťa zapojili do každodenných aktivít čo najsamostatnejšie v rámci svojich možností.

čítať ďalej

Nadstavbový kurz Bazálna stimulácia - 12.-13.10.2019

Na Nadstavbovom kurze Bazálnej stimulácie sa dozviete viac o teoretických východiskách konceptu, poznatkoch z vývojovej psychológie, prenatálnej a postnatálnej forme komunikácie, interakcii a komunikácii v koncepte, práci s autobiografickými prvkami, vizuálnej, auditívnej a olfaktorickej stimulácii, anatómii a fyziológii ústnej dutiny a prehĺtaní, orofaciálnej bodovej stimulácii, ako aj o taktilne-haptickej stimulácii.

čítať ďalej

Základný kurz Bazálna stimulácia - 14.-15.9.2019

Základným cieľom kurzu je získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v koncepte Bazálnej stimulácie. Naučiť sa reagovať a adekvátnym spôsobom saturovať potreby ľudí, u ktorých je z akýchkoľvek príčin zmenená možnosť komunikácie, hybnosti, či vnímania. Účastníci tiež nadobudnú vedomosti o tom, ako podporiť týchto ľudí vo vykonávaní ich vlastných aktivít.

čítať ďalej

Základy HANDLE prístupu - 2. stupeň - 25.-26.5.2019

Má niekto koho poznáte problémy s učením, pozornosťou, pamäťou, sociálnou interakciou, koordináciou, či správaním? Chcete týmto problémom ešte lepšie porozumieť? Hľadáte ďalšie spôsoby ako môžete takýmto deťom, či ľuďom pomôcť? Tento kurz ponúka hlbšie porozumenie neurovývojovým problémom akými sú dyslexia, ADHD, autizmus, Tourettov syndróm, dyspraxia, detská mozgová obrna, príp. poruchy správania z HANDLE perspektívy. Zoznámite sa s možnými koreňmi problémov, ktoré pozorujete u svojich žiakov, klientov, u svojich blízkych či u seba.

čítať ďalej

Úvod do HANDLE prístupu - 1. stupeň - 24.5.2019

Tento kurz predstavuje interaktívny prístup k diagnostike a terapii pri problémoch v neurovývoji a učeniu v akomkoľvek veku. HANDLE (holistický prístup k neurovývoju a efektivite učenia) je efektívna, rešpektujúca a jemná pohybová terapia, ktorá pomáha prostredníctvom pohybu a spôsobu interakcie zlepšiť funkcie nervového systému a proces učenia u detí i dospelých.

čítať ďalej

Základný kurz Bazálna stimulácia - 30.-31.3.2019

Základným cieľom kurzu je získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v koncepte Bazálnej stimulácie. Naučiť sa reagovať a adekvátnym spôsobom saturovať potreby ľudí, u ktorých je z akýchkoľvek príčin zmenená možnosť komunikácie, hybnosti, či vnímania. Účastníci tiež nadobudnú vedomosti o tom, ako podporiť týchto ľudí vo vykonávaní ich vlastných aktivít.

čítať ďalej

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk