Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Xmas market v Lenove - 15.12.2016

Ďakujeme firme Lenovo a jej zamestnancom, že sme sa mohli zúčastniť dňa 15.12.2017 charitatívnej akcie s názvom Xmas market (vianočný trh). Akcia sa organizovala v priestoroch firmy a jej súčasťou sme neboli len my - neziskové organizácie, ale aj miestni anjeli, čert a sprievodný program. Všetko pre nás predom zamestnanci firmy vzorne pripravili. Ich snahu a ochotu pomôcť si veľmi vážime.

Za predaj handmade výrobkov, ktoré nám darovali dobrí ľudia, sme utŕžili sumu 250 Eur. Túto sumu sme sa rozhodli použiť na pokrytie časti nákladov spätých s nákupom špeciálnych pomôcok pre Denné centrum Baobab, ktoré sa venuje starostlivosti o deti s viacnásobným postihnutím. Ide o deti, ktoré majú vážne mentálne i telesné postihnutie. Centrum obdarujeme predovšetkým muzikoterapeutickými pomôckami a tiež pomôckami na stimuláciu vestibulárneho systému.

Obzvlášť by sme chceli poďakovať zamestnancom firmy Lenovo - Miroslave Bajtošovej, ktorá nám umožnila akcie sa zúčastniť a Martine Gašparičovej, ktorá market spoluorganizovala. Veľká vďaka patrí aj dobrovoľníčke Monike, ktorá nám prišla pomôcť s predajom.

 

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk