Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

SPS skupinové cvičenia pre rodičov - 2017

Dlho sme sa pohrávali s myšlienkou zorganizovať niečo, čo bude len pre rodičov, pri čom budú myslieť výnimočne len na seba a svoje zdravie a nielen na zdravie svojich ratolestí.

Keďže naše združenie organizovalo kurzy SPS cvičenia (SM-systém), rozhodli sme sa nadobudnuté skúsenosti využiť a dňa 15.5.2017 sme odštartovali pravidelné SPS cvičenia v Bratislave v priestoroch Centra tanca na Tehelnej ul. pod vedením fyzioterapeutky Miroslavy Haškovej, určené predovšetkým pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, ale samozrejme aj pre ostatných záujemcov.

Čo vlastne SPS cvičenie (SM-systém) je?
SPS cvičenie znamená špirálová stabilizácia chrbtice, je to novší názov pre metódu známu aj ako SM-systém, teda Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice. Metódu vyvinul MUDr. Smíšek a je jednou z najúčinnejších metód ako predísť, príp. sa úplne zbaviť bolestí chrbta.

Ďalšie cvičenia sa uskutočnili aj dňa 5.6., 12.6. a 26.6. Dobre sme si zacvičili a popreťahovali ubolené chrbty záverečným strečingom. Všetky úvodné štyri termíny boli úplne v réžii nášho združenia a záujemcovia si ich nemuseli hradiť.

Po letnom oddychu sme opäť začali cvičením 11.9. už s vlastnými SM lanami, SM podložkami, karimatkami a overball loptami. Účastníci za skupinové cvičenia od septembra platia symbolický poplatok 4 Eur/hod./osoba., ktorý sa využije na úhradu nákladov za priestory, fyzioterapeuta a rozšírenie repertoáru pomôcok.

Zvyšok roku 2017 sme cvičili každý pondelok o 20.00 v priestoroch Centra tanca (KTC) na Tehelnej ul., od novembra už s kompletným pomôckovým vybavením. 

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk