Kontaktujte nás: info@cdkl5.sk

Sobotné posedenia rodičov pri káve - 2018

Druhý rok organizujeme pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením skupinové psychologické poradenstvo, kde sa obaja rodičia môžu zúčastniť spoločne. Pre deti, ktoré nemajú kam rodičia počas tohto spoločne stráveného času dať, zabezpečujeme asistentov - dobrovoľníkov, ktorí sa o ne počas sedenia postarajú.

Skupinové poradenstvo pre maminy a otcov detí so zdravotným znevýhodnením prebieha formou pravidelných mesačných sobotných posedení pri káve venovaných konkrétnej téme pod vedením psychologičky Mgr. Daniely Pikulovej.  Príjemné priestory kaviarne Monsters Cafe and Bar a výborné pohostenie formou dezertu, slaných koláčov, kávy, čaju, limonády, či iných dobrotiek, umocňujú náš zážitok zo spoločnej vzájomne obohacujúcej diskusie.

V sobotu 13.1.2018 sme mali prvé, ako vždy príjemné, novoročné stretnutie. Venovali sme sa téme "Čo nás teší, prípadne škrie na spoločnom vzťahu s našimi rodičmi, či svokrovcami". Načali sme zaujímavú diskusiu, v ktorej budeme pokračovať i o mesiac.

Dňa 17.2.2018 sme sa opäť v hojnom počte stretli a pripomenuli si Valentínsku stredu malým srdiečkovým darčekom pre rodičov. Pokračovali sme v téme o starých rodičoch (teda našich rodičoch a svokrovcoch). Rozhostila sa družná debata aj k ďalším otázkam: "Čo pre nás znamená pochopenie/nepochopenie zo strany rodiny? Môžem na tom pracovať, aby som to zmenil? Chcem to vôbec zmeniť, mám na to silu?”.

Sobotu 17.3.2018 sme namiesto preberania konkrétnej témy zvolili hravejšiu formu stretnutia na odľahčenie - Bowlingový rodičovský teambuilding. Niekedy je dobré vážne témy a diskusiu na ne odľahčiť i takouto "spájajúcou" milou akciou.

Dňa 14.4.2018 sme diskutovali na tému “Ako beriem žiadanie a prijímanie finančných darov pre svoje dieťa?" Nezdá sa to, ale je to často téma, s ktorou sa rodičia nevedia vysporiadať, keďže dieťa so zdravotným znevýhodnením je okrem iného veľkou skúškou aj finančnej situácie a zázemia rodiny. Finančne nezávislé rodiny sa chtiac-nechtiac zvýšenými nákladmi na starostlivosť dieťaťa a výpadkom 1 zárobkovočinnej osoby stávajú finančne závislými napríklad na darcoch 2% z dane, či iných zdrojoch, čo je často pre rodinu veľmi frustrujúce. Krásnym výsledkom našej diskusie však bolo zistenie, že napriek mnohým ľuďom okolo nás, ktorí nám pomáhajú v neľahkej situácii, vieme i my stále pomáhať a podporovať, kde treba.

Na sobotňajšom stretnutí 19.5.2018 pri káve a koláčiku sme sa stretli k téme "Dovolenkovanie so špeci dieťaťom". Prebrali sme spoločne dovolenkovanie so všetkými jeho krásami, nástrahámi, problémami, skúsenosťami a iným vecami s tým spojenými. 

Dňa 23.6.2018 sa uskutočnilo naše posledné stretnutie pred letnými prázdninami. Keďže od začiatku našich stretiek prebehol už viac ako rok, venovali sme sa ich zhodnoteniu. Analyzovali sme, čo nám stretnutia priniesli, v čom nás obohatili, čo sa nám nie úplne pozdávalo, čo by sme zmenili, či vylepšili a čo od nášho stretávania sa očakávame do budúcna. Plánovaný piknik v tráve nám dnes síce kvôli počasiu nevyšiel, ale o to viac je pre nás výzvou v septembri. Ďakujeme Nadácii EPH, ktorá nám pomohla financovať toto stretnutie.

Ďalšie stretnutia s psychologóm v roku 2018 sa uskutočnia ešte: 15.9., 20.10., 1.12.2018

„Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“ John Lennon

Kontakt:

CDKL5 Slovakia, o.z.
Guothova 2/E
831 01 Bratislava

tel. č.: +421 908 763 003
email: info@cdkl5.sk